Nieuws

Beschikbaarheid Quinapril en Fosinopril

dinsdag 8 oktober 2019

Zoals jullie bekend is er al enige tijd sprake van een beschikbaarheidsprobleem met betrekking tot Quinapril en Fosinopril. Quinapril is uit de handel genomen en blijft dus niet beschikbaar. Patiënten dienen omgezet te worden naar een andere RAS-remmer. Beide middelen zijn in de werkgroep geneesmiddelenbeschikbaarheid en vergoedingen uitvoerig besproken. Helaas kunnen wij niet tot een regionaal substitutie-advies komen, omdat omzetting afhankelijk is van indicatie en extra controles. Omzetting is dus maatwerk. Daarbij meegenomen dat de patiëntengroepen op deze geneesmiddelen relatief klein zijn, adviseren wij u in deze gevallen toch contact te zoeken met de voorschrijver om tot een geschikt alternatief te komen. U kunt hierbij gebruik maken van de substitutie tabel op Farmanco.

maandag 20 april 2020

TAO-UA in het nieuws: Projectgroep geneesmiddelenbeschikbaarheid en tekorten


TC Tubantia dd 18 april: Duizenden Twentenaren uit nood aan ander medicijn

Lees meer