Projectgroepen

 

Regionale Zorg

 

Wat doen wij

Binnen de projectgroep Regionale Zorg zetten wij ons in om de zorg voor de patiënten zo optimaal georganiseerd te krijgen in de regio voor alle patiënten.
Dit wil zeggen:

  1. Zorgen dat de farmaceutische zorg voor de patiënt kwalitatief aan de beste uitgangspunten voldoen
  2. Zorgen dat de farmaceutische zorg wordt afgestemd met de andere zorgdisciplines zoals huisartsen en thuiszorgmedewerkers
  3. Zorgen dat de farmaceutische zorg dichtbij huis gerealiseerd en aangeboden wordt aan de patiënten
  4. Zorgen dat de farmaceutische zorg op de meest comfortabele manier geleverd kan worden aan de patiënt
  5. Zorgen dat de farmaceutische zorg betaalbaar blijft voor de patiënten

Met dit beleid tracht TAO-UA de standaardpaden van de gecontracteerde zorg te doorbreken. Dit wil zeggen dat wij zoeken naar nieuwe vormen van contractering waarbij regionale ketenzorg centraal staat en waarbij wij ook niet schuwen om onder andere bestaande logistieke processen te doorbreken.

Een aantal speerpunten voor 2019 zijn:
•      Het aanpassen van het leveren van allerlei kunst- en hulpmiddelen zoals afvoerende materialen, incontinentiematerialen, diabeteshulpmiddelen, wondverzorging en dergelijke. Dit in het belang van de patiënten en dan met name de kwetsbare ouderen groep. Hiervoor tevens een nieuw contact met Menzis overeenkomen.
•      Samen met de projectgroep Geneesmiddelenbeschikbaarheid en vergoedingen, kijken hoe er mogelijk geanticipeerd kan worden op de tekorten aan geneesmiddelen.
•      Voor het multidisciplinaire initiatief van het regionale Longformularium aanvullende afspraken trachten te maken met Menzis.

 

U kunt ons benaderen voor

Heeft u vragen of ideeën met betrekking tot regionale zorgprojecten waarbij farmaceutische patiëntenzorg een onderdeel is, neemt u dan contact met ons op. Wij gaan graag het gesprek met u aan.

 

Contact

info@tao-ua.nl

 

Wie zijn wij

Lisette Darman

 

 

Laura Holtzer

 

 

Matthijs van de Kraats

Erik Mijnhardt

Kirsten Movig

Jeroen van de Sanden

Dorien Bekke

Frank Adolfsen