Disclaimer

 


Content van derden

Links naar en content van derden vallen in principe buiten de controle door TAO-UA.
TAO-UA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van de pagina’s en
content van derden, inclusief de privacybescherming daarvan.Social media

U kunt geen rechten ontlenen aan berichten die door TAO-UA via social media zijn verstrekt.
Stuurt u een bericht via social media aan TAO-UA, weet dan dat dit bericht kan worden gedeeld.Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waarbij inbegrepen de
teksten en foto''s zijn eigendom van TAO-UA. Het is de gebruiker van de site
niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen,
distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan
derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van TAO-UA.