Projectgroepen

 

Eerste en Tweede lijn

 

Wat doen wij

Wij bevorderen de kwaliteit en efficiency van de farmaceutische patiëntenzorg tussen de ziekenhuizen en de eerstelijnszorgverleners zoals de openbare apothekers en de huisartsen in Twente. 
Daarnaast zetten wij ons in om de samenwerking en communicatie tussen de eerstelijns- en tweedelijnszorg te optimaliseren.  
Dit alles in het belang van de optimale zorg voor de patiënt!

 

U kunt ons benaderen voor

Mochten er ontwikkelingen zijn welke invloed hebben op de samenwerking in de eerstelijnszorg of tussen de eerste- en tweedelijnszorg, dan horen wij dit graag van u.
Ook als u tips of verbeterpunten heeft, horen wij graag van u.

 

Contact

info@tao-ua.nl

De farmaceutisch coördinatoren van het MST zijn te bereiken via farm.coordinator@mst.nl


Transmuraal Incidenten Melden MST/ZGT

In de zorg voor onze patiënten in de keten gaat er soms wel eens wat mis. Om daar lering uit te trekken en samen de zorg veiliger te maken, hebben het MST en de ZGT de mogelijkheid voor transmuraal incidenten melden ingeregeld. Een gebeurtenis is een incident als het niet gegaan is zoals het bedoeld was, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, medicatie of medisch/verpleegkundige overdracht. 
De incidenten worden per kwartaal geanalyseerd en besproken met de farmaceutisch coördinatoren in de projectgroep 1e - 2e lijn. Om te kunnen verbeteren is het dus belangrijk via één kanaal te melden. 

Klik hier voor het online VIM- formulier  MST
Registreer de melding onder de "aard" medicatie

Klik hier voor het online TIM-formulier ZGT
Registreer de melding onder de "aard" medicatie

 

Wie zijn wij

 Lisette Darman

 

 

Carolien Scheper

 

 

Kirsten Movig
Matthijs van de Kraats
Joost Masselink
Dorien Bekke