Onze belofte

 

De belofte van TAO-UA

De belofte van de Twentse Apothekers Organisatie-UA (TAO-UA) is 'Verbindend betere zorg'. Hiermee stellen de deelnemende openbare apothekers de samenwerking met de andere zorgverleners en andere zorgstakeholders in zowel de eerste- als tweedelijnszorg centraal. Met als doel het leveren van de meest optimale farmaceutische zorg aan de patiënten, cliënten, in het verzorgingsgebied Twente en omgeving.

Onder meest optimale zorg wordt de beste kwaliteit tegen de best haalbare prijs bedoeld. Waarbij dus geanticipeerd wordt op het beschikbaar houden van goede betaalbare zorg voor iedereen. Met haar beleid springt TAO-UA in op de ontwikkeling van 'De juiste zorg op de juiste plek', O&I en Regeerakkoord Bruggenslaan ingezet door de overheid, zorgverleners en zorgverzekeraars in Nederland. Hierbij speelt de regionale ketenzorg een grote rol bij de invulling van de zorg waarbij multidisciplinair samenwerken centraal staat!

TAO-UA werkt onder andere nauw samen met de volgende organisaties:

  • Huisartsenorganisaties, o.a. FEA, LHV Huisartsenkring Twente, THOON
  • (Thuis)zorgorganisaties, o.a. Aveleijn, Buurtzorg, Carint, Liberein, Livio, Manna, TMZ, Zorgaccent en anderen
  • Ziekenhuizen, o.a. MST en ZGT
  • Patiëntenorganisaties actief in Twente
  • De Samenwerkende Apothekers Twente-UA (SAT-UA)
  • Zorgverzekeraars, o.a. Menzis
  • Andere stakeholders in de zorg actief in Twente o.a. Vitaal Twente, Roset, ZorgNetOost

Bij de Twentse Apothekers Organisatie UA zijn 121 apothekers werkzaam in 67 apotheken in Twente e.o. aangesloten.

 

Missie

TAO-UA is de coöperatie van en voor apothekers in Twente en directe omgeving en behartigt de belangen van die apothekers.

TAO-UA draagt bij aan het realiseren van een sterke Eerste lijn met als uitgangspunt de beste zorg voor de patiënt.

TAO-UA bevordert een optimale, innovatieve farmaceutische patiëntenzorg geleverd door apothekers.

TAO-UA ziet farmaceutische patiëntenzorg als zorg gericht op de patiënt in directe samenwerking met het gehele zorgveld om die patiënt, waarbij de apotheker met zijn team de kennis en kunde inzake de farmaceutische zorg proactief aanbiedt en deelt.

 

Download persbericht

Visie

TAO-UA streeft de herkenning en erkenning van de apotheker als zorgverlener van farmaceutische patiëntenzorg na.

TAO-UA ziet de apotheker als coach van de patiënt in zijn geneesmiddelengebruik, bewaker van de medicatieveiligheid en zo helpt hij de patiënt om zo lang mogelijk gezond, sociaal en maatschappelijk actief te zijn en zijn kwaliteit van leven te behouden c.q. te verhogen. De openbare apotheek vormt daarbij de meest laagdrempelige voorziening in de wijk waarbij de samenwerking met de andere zorgpartijen van essentieel belang is.

Verbetering en vernieuwing, innovatie, van verleende farmaceutische zorg zijn belangrijke aandachtsgebieden voor TAO-UA. Hierbij zal TAO-UA met name de samenwerking van die apotheker met het gehele zorgveld willen optimaliseren en daarin de apothekers faciliteren.

Deelnemende apothekers

Bij de Twentse Apothekers Organisatie UA (TAO-UA) zijn alle 121 apothekers werkzaam in 66 apotheken in Twente e.o. aangesloten. TAO-UA werkt nauw
samen met alle huisartsenorganisaties, thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen, patiëntenorganisaties en ander stakeholders in de zorg in Twente.

Bekijk alle

Contact

Heeft u vragen, wilt u overleggen met de apothekers die verbonden zijn met TAO-UA? Voor direct contact
met de bestuursleden, zie de gegevens bij hun foto’s of via onderstaande algemene contactgegevens.

 

Mail ons
085-7731099

Bezoekadres
Sabina Klinkhamerweg 21
7555 SK Hengelo