Nieuws

Bezoek NZa

dinsdag 4 februari 2020

Zoals bij de laatste ledenvergadering aangegeven heeft het bestuur naar aanleiding van het rapport "Stand van de zorg 2019" van de NZa een mail gestuurd met het verzoek tot nader kennismaking. Waarbij TAO-UA haar verbazing heeft geuit over het ontbreken van de rol van de apotheker in dit rapport. Graag zou TAO-UA de rol van de openbaar apotheker benadrukken als essentieel onderdeel van een sterk georganiseerde eerste lijn. 
De uitnodiging is uiteindelijk ontvangen en het bezoek heeft 27 januari jl. plaatsgevonden. Een afvaardiging van het bestuur heeft in Utrecht kennis gemaakt met Josefien Kursten (directeur Regulering), Johan Rijneveld (manager Eerstelijnszorg) en Ron Schipper (beleidsmedewerker). 
Het was een uitermate constructief en prettig gesprek, waarbij de NZa aangaf groot te denken met kleine stappen. "Er is vaak meer mogelijk dan men denkt. Zorgvernieuwers die groot denken, kunnen rekenen op actieve steun van de NZa." De NZa noemde het een inspirerend gesprek waarbij er afspraken gemaakt zijn over het vervolg. Onder andere is een pilot bespreekbaar in aansluiting op het regioplan waar TAO-UA mee bezig is. NZa heeft in ieder geval aangegeven een werkbezoek te willen plannen in Twente. 

dinsdag 4 februari 2020

Werkbezoek ZN Goorse Apotheek - TAO-UALees meer  

dinsdag 4 februari 2020

Bezoek NZaLees meer  

maandag 3 februari 2020

Regionale afspraken Medische NoodzaakLees meer  

woensdag 1 januari 2020

Heel Twente StoptLees meer  

woensdag 1 januari 2020

DruppelbrilLees meer  

woensdag 11 december 2019

Voorzitter TAO-UA in het nieuwsLees meer  

dinsdag 10 december 2019

KNMP zorginnovatieprijsLees meer  

dinsdag 10 december 2019

Afspraak NZA - TAO-UALees meer