Nieuws

Formularium ASTMA/COPD

dinsdag 3 maart 2020

Het formularium ASTMA/COPD is nu ook gereed en inzichtelijk in het HIS/AIS van pharmacom/medicom clusters. Wanneer de aangesloten artsen voorschrijven volgens het formularium zullen zij bij nieuwe patiënten automatisch geleid worden naar het product zoals afgesproken in het regionale formularium. Het formularium dient nog wel actief gemaakt te worden in het cluster. De projectgroep longformularium adviseert dan ook om dit in uw cluster na te gaan bij uw huisartsen en eventueel afspraken te maken over de activering. Dit kan helaas alleen op lokaal niveau.

Het formularium middels prescriptor is nog in ontwikkeling en wij houden u uiteraard op de hoogte wanneer dit in gebruik genomen kan worden. 

maandag 20 april 2020

TAO-UA in het nieuws: Projectgroep geneesmiddelenbeschikbaarheid en tekorten


TC Tubantia dd 18 april: Duizenden Twentenaren uit nood aan ander medicijn

Lees meer