Nieuws

Preferentiebeleid insuline Aspart Zilveren Kruis

woensdag 14 april 2021

Vanaf 1 april 2021 voert namelijk ook het Zilveren Kruis preferentiebeleid op Insuline Aspart. Dit betekent dat alle cliënten vanaf die datum omgezet moeten worden naar het voorkeursproduct van Sanofi, de biosimilar. In overleg met FEA, THOON, TAO-UA en MST en ZGT, kunnen de documenten gebruikt worden die eerder dit jaar met jullie zijn gedeeld. De apotheker zal ook in dit geval weer de Patiënten die het betreft delen met de huisartsenpraktijk. 
De nieuwe versies van de protocollen en brieven vindt u in de bijlage.
Wij vragen u in het bijzonder aandacht voor twee punten:
Gezien Zilveren Kruis dit jaar besloten heeft om hulpmiddelen niet meer bij de apotheek in te kopen, kan het zijn dat patiënten die een penfill gebruiken, voor een nieuwe pen bij een landelijke verstrekker moeten zijn. In de patiëntbrief is hier een alinea aan gewijd. Wij hadden dit in de apotheek ook graag anders gezien, maar helaas het treurige gevolg van het beleid om landelijk in te kopen.
Niet alle pennen ondersteunen het spuiten van halve eenheden. Vraag bij een substitutie in de spreekkamer daarom het te spuiten aantal eenheden uit. Bij halve eenheden kan het uitwijken naar de juniorpen een mogelijkheid zijn.

Search
Verder zijn wij, terecht, geattendeerd door een collega dat in het document 'Search Pharmacom en CGM' alleen de ZI-nummers vermeld staan van de originele insuline preparaten (tabel 2). De ZI-nummers van de parallel producten ontbraken waardoor er mogelijk een onvolledig overzicht verkregen wordt.

Fiasp
Al meerdere malen gemeld en wellicht ten overvloede; in overleg met de internisten van beide ziekenhuizen worden Fiasp gebruikers niet meegenomen in dit preferentiebeleid. Deze patiënten blijven dus op Fiasp staan.

Tot slot het volgende. Op landelijk niveau is er veel onrust en discussie over het preferentiebeleid insulines, zowel bij patiëntenorganisaties als voorschrijvers als apothekers. Vanuit de regio (FEA, THOON, TAO-UA, MST en ZGT) willen wij graag inventariseren in hoeverre deze problemen ook in onze regio spelen. Daarom verzoeken wij u om elke ontregeling, of ander probleem naar aanleiding van het overzetten op een preferente insuline bij ons te melden. Deze input nemen wij mee in een mogelijk nog op te stellen schrijven richting onze landelijke koepels en verzekeraars. Deze meldingen mogen gestuurd worden naar info@tao-ua.nl of tussendelijnen@mst.nl.

Klik hier voor de volgende bestanden:
1. Omzetprotocol Biosimilars
2. Patiëntenbrief Biosimilars - Novorapid Zilveren Kruis
3. Search CGM / Pharmacom

vrijdag 14 juni 2024

Update status Regio AIS/HIS


Lees meer  

vrijdag 14 juni 2024

Groene tip: De impact van vervoer


Lees meer  

woensdag 15 mei 2024

BijnierNET informatiesetjes


Lees meer  

woensdag 15 mei 2024

Update pilot Alternatieve bekostiging Menzis


Lees meer  

dinsdag 16 april 2024

Ketenaanpak Valpreventie in Twente


Lees meer  

dinsdag 16 april 2024

Duurzaam Dokteren; Impact van medicatie op waterkwaliteit


Lees meer  

dinsdag 16 april 2024

Succesvolle ledenbijeenkomst TAO-UA april 2024


Lees meer  

dinsdag 2 april 2024

Publieksacademie Hartfalen & Leefstijl


Lees meer  

woensdag 20 maart 2024

Vertegenwoordiging TAO-UA IZA congres 2024


Lees meer  

woensdag 20 maart 2024

#Vapenjouwkeuze


Lees meer  

dinsdag 12 maart 2024

Duurzaam Dokteren


Lees meer  

woensdag 14 februari 2024

Twentse Koers Informatiepakket Bennie Oud


Lees meer  

woensdag 14 februari 2024

Chief Medical Information Officer (CMIO)


Lees meer  

woensdag 14 februari 2024

Verantwoord opiatengebruik in Twente


Lees meer  

maandag 29 januari 2024

Verantwoord opiatengebruik in Twente


Lees meer  

donderdag 18 januari 2024

Verantwoord medicijngebruik


Lees meer  

donderdag 18 januari 2024

PUF Regionale samenwerking


Lees meer  

donderdag 18 januari 2024

Tussenstand Ketenaanpak Valpreventie


Lees meer  

woensdag 13 december 2023

Digitalisering ZN artsenverklaring


Lees meer  

woensdag 13 december 2023

Dag van Verantwoord Medicijngebruik 9 januari


Lees meer  

woensdag 13 december 2023

Dopesick 17 januari 2023 - 60 collega’s gingen u al voor!


Lees meer  

dinsdag 7 november 2023

Functie CMIO van TAO-UA


Lees meer  

maandag 6 november 2023

Vacature Green Team Duurzaam Dokteren in Twente


Lees meer  

dinsdag 10 oktober 2023

Succesvolle TAO-UA assistentenavond 2023


Lees meer  

dinsdag 10 oktober 2023

RTA farmaceutische nazorg na ontslag


Lees meer  

dinsdag 10 oktober 2023

Betere ketensamenwerking met nieuw zorgpad Lijnloze COPD


Lees meer  

maandag 18 september 2023

Nieuwe gebruikers voor ONS Nedap


Lees meer  

maandag 18 september 2023

Save the date: FTO Pijn


Lees meer  

maandag 18 september 2023

Voortgang project Atriumfibrilleren- en hartfalenzorg


Lees meer  

maandag 14 augustus 2023

Crisisplan


Lees meer  

maandag 14 augustus 2023

Valpreventie


Lees meer  

maandag 17 juli 2023

Samenwerking met Punt voor Parkinson Twente


Lees meer  

woensdag 12 juli 2023

5-jarig jubileum TAO-UA


Lees meer  

maandag 3 juli 2023

Samenwerking ROC geformaliseerd


Lees meer  

maandag 17 april 2023

Apotheekcast TAO


Lees meer  

maandag 17 april 2023

Medido binnen Thuisgenoten


Lees meer  

dinsdag 14 maart 2023

Nascholing Overdracht tussen MST en VVT instellingen


Lees meer  

dinsdag 14 maart 2023

Apotheekcast TAO


Lees meer  

dinsdag 14 maart 2023

Nascholing Atriumfibrilleren en Hartfalenzorg


Lees meer  

dinsdag 17 januari 2023

ACTIEWEEK #WE SLIKKEN HET NIET LANGER


Lees meer  

dinsdag 22 november 2022

Apotheekcast-TAO


Lees meer  

woensdag 16 november 2022

LEF en de KNMP


Lees meer  

woensdag 16 november 2022

Succesvolle Ledenbijeenkomst 10 november 2022


Lees meer  

maandag 17 oktober 2022

Goede instructie bij substitutie van Epipen® en Jext® pennen van levensbelang! Apothekers let op uw zaak! Of beter uw patiënt.


Lees meer  

woensdag 12 oktober 2022

Subsidie Atriumfibrilleren- en hartfalenzorg


Lees meer  

woensdag 12 oktober 2022

Artikel 'Wondzorg in Twente gaat op de schop'


Lees meer  

maandag 19 september 2022

Coulance vergoedingsvoorwaarden Entresto


Lees meer  

woensdag 14 september 2022

Woord van dank en magazine 'Samen tegen corona'


Lees meer  

woensdag 14 september 2022

Apotheekcast-TAO


Lees meer  

woensdag 10 augustus 2022

Urimon; Meedoen aan een wetenschappelijk onderzoek?


Onderzoek naar de mogelijkheid om ziekten in een vroeg stadium te detecteren in bloed of urine

Lees meer