Nieuws

Witboek; duidelijke afspraken voor veiliger medicijngebruik

maandag 12 juli 2021

Duidelijke werkafspraken en minder onduidelijkheden in de distributie van geneesmiddelen aan cliënten die hun medicatie krijgen van een (thuis)zorgmedewerker. Dat is het positieve resultaat van het Witboek dat de Twentse Apothekers Organisatie heeft opgesteld in samenwerking met zorginstellingen en voorschrijvers in de regio Twente. Het Witboek geeft een duidelijke beschrijving van de taken die uitgevoerd moeten worden door de verschillende partijen zodat medicijngebruik veilig, efficiënt en doelmatig verloopt en aan alle richtlijnen voldoet.
Dit protocol is op 1 september 2020 in werking gesteld. Er staat duidelijk in wat de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en uniforme werkwijzen zijn rondom het medicatieproces (Geneesmiddelen Distributie Systeem). Deze ketenzorgafspraak is van toepassing op alle aangesloten zorginstellingen, voorschrijvers en apotheken in de regio TAO-UA. De afspraken zijn niet alleen positief ontvangen in de regio, maar zijn ook opgevallen bij het Ministerie van VWS, waarbij de Twentse aanpak als voorbeeld kan dienen.
Het Witboek vloeit voort uit het convenant digitaal verzenden van een medicatievoorschrift van 2e (ziekenhuis) naar 1e lijn (apotheek, huisarts) dat in 2019 werd gerealiseerd. Daarin staan afspraken die zijn gemaakt tussen partijen over het verzenden en ontvangen van het digitale medicatievoorschrift via het LSP. Digitale verzending is complexer dan het verzenden van een papieren recept, dan wel fax. Conform de wet mag een digitaal ontvangen voorschrift namelijk slechts als vooraankondiging worden beschouwd en niet als recept. De deelnemende partijen beschouwen het medicatievoorschrift verzonden via het Landelijk Schakel Punt als voorschrift, met het convenant als grondslag. Dit convenant is van toepassing bij alle apotheken aangesloten bij TAO-UA en het ZGT met het MST. Meerdere partijen hebben zich daarna aangesloten bij het convenant zoals dienstapotheken, apotheekhoudende huisartsen en GGZ instellingen. In het Witboek zijn de werkafspraken tussen zorgverleners nu ook duidelijk vastgelegd.
Veranderingen
Elke zorgverlener handelt binnen zijn of haar professionele standaard en moet rekening houden met haar eigen beroeps en – veldnormen. Wijzigingen in wet- en regelgeving en eventuele financiering van diensten en services kunnen invloed hebben op de uitvoeringsmogelijkheden van dit protocol. Aangesloten partijen zullen dan contact met elkaar zoeken om de gevolgen hiervan te bespreken.

Dit protocol is bedoeld als samenvatting van en aanvulling op de Veilige Principes en is ondergeschikt aan huidige wet- en regelgeving. Bij de Veilige Principes zijn hulpkaarten beschikbaar. Die kunnen gebruikt worden als informatiebron. 

TAO-UA stelt het Witboek graag beschikbaar aan zorgverleners die de ketenzorg in hun regio graag op dezelfde manier willen organiseren. U kunt daarvoor contact opnemen met Matthijs van der Kraats (06-13151318), apotheker Apotheek Lamberts Backer te Almelo.

vrijdag 14 juni 2024

Update status Regio AIS/HIS


Lees meer  

vrijdag 14 juni 2024

Groene tip: De impact van vervoer


Lees meer  

woensdag 15 mei 2024

BijnierNET informatiesetjes


Lees meer  

woensdag 15 mei 2024

Update pilot Alternatieve bekostiging Menzis


Lees meer  

dinsdag 16 april 2024

Ketenaanpak Valpreventie in Twente


Lees meer  

dinsdag 16 april 2024

Duurzaam Dokteren; Impact van medicatie op waterkwaliteit


Lees meer  

dinsdag 16 april 2024

Succesvolle ledenbijeenkomst TAO-UA april 2024


Lees meer  

dinsdag 2 april 2024

Publieksacademie Hartfalen & Leefstijl


Lees meer  

woensdag 20 maart 2024

Vertegenwoordiging TAO-UA IZA congres 2024


Lees meer  

woensdag 20 maart 2024

#Vapenjouwkeuze


Lees meer  

dinsdag 12 maart 2024

Duurzaam Dokteren


Lees meer  

woensdag 14 februari 2024

Twentse Koers Informatiepakket Bennie Oud


Lees meer  

woensdag 14 februari 2024

Chief Medical Information Officer (CMIO)


Lees meer  

woensdag 14 februari 2024

Verantwoord opiatengebruik in Twente


Lees meer  

maandag 29 januari 2024

Verantwoord opiatengebruik in Twente


Lees meer  

donderdag 18 januari 2024

Verantwoord medicijngebruik


Lees meer  

donderdag 18 januari 2024

PUF Regionale samenwerking


Lees meer  

donderdag 18 januari 2024

Tussenstand Ketenaanpak Valpreventie


Lees meer  

woensdag 13 december 2023

Digitalisering ZN artsenverklaring


Lees meer  

woensdag 13 december 2023

Dag van Verantwoord Medicijngebruik 9 januari


Lees meer  

woensdag 13 december 2023

Dopesick 17 januari 2023 - 60 collega’s gingen u al voor!


Lees meer  

dinsdag 7 november 2023

Functie CMIO van TAO-UA


Lees meer  

maandag 6 november 2023

Vacature Green Team Duurzaam Dokteren in Twente


Lees meer  

dinsdag 10 oktober 2023

Succesvolle TAO-UA assistentenavond 2023


Lees meer  

dinsdag 10 oktober 2023

RTA farmaceutische nazorg na ontslag


Lees meer  

dinsdag 10 oktober 2023

Betere ketensamenwerking met nieuw zorgpad Lijnloze COPD


Lees meer  

maandag 18 september 2023

Nieuwe gebruikers voor ONS Nedap


Lees meer  

maandag 18 september 2023

Save the date: FTO Pijn


Lees meer  

maandag 18 september 2023

Voortgang project Atriumfibrilleren- en hartfalenzorg


Lees meer  

maandag 14 augustus 2023

Crisisplan


Lees meer  

maandag 14 augustus 2023

Valpreventie


Lees meer  

maandag 17 juli 2023

Samenwerking met Punt voor Parkinson Twente


Lees meer  

woensdag 12 juli 2023

5-jarig jubileum TAO-UA


Lees meer  

maandag 3 juli 2023

Samenwerking ROC geformaliseerd


Lees meer  

maandag 17 april 2023

Apotheekcast TAO


Lees meer  

maandag 17 april 2023

Medido binnen Thuisgenoten


Lees meer  

dinsdag 14 maart 2023

Nascholing Overdracht tussen MST en VVT instellingen


Lees meer  

dinsdag 14 maart 2023

Apotheekcast TAO


Lees meer  

dinsdag 14 maart 2023

Nascholing Atriumfibrilleren en Hartfalenzorg


Lees meer  

dinsdag 17 januari 2023

ACTIEWEEK #WE SLIKKEN HET NIET LANGER


Lees meer  

dinsdag 22 november 2022

Apotheekcast-TAO


Lees meer  

woensdag 16 november 2022

LEF en de KNMP


Lees meer  

woensdag 16 november 2022

Succesvolle Ledenbijeenkomst 10 november 2022


Lees meer  

maandag 17 oktober 2022

Goede instructie bij substitutie van Epipen® en Jext® pennen van levensbelang! Apothekers let op uw zaak! Of beter uw patiënt.


Lees meer  

woensdag 12 oktober 2022

Subsidie Atriumfibrilleren- en hartfalenzorg


Lees meer  

woensdag 12 oktober 2022

Artikel 'Wondzorg in Twente gaat op de schop'


Lees meer  

maandag 19 september 2022

Coulance vergoedingsvoorwaarden Entresto


Lees meer  

woensdag 14 september 2022

Woord van dank en magazine 'Samen tegen corona'


Lees meer  

woensdag 14 september 2022

Apotheekcast-TAO


Lees meer  

woensdag 10 augustus 2022

Urimon; Meedoen aan een wetenschappelijk onderzoek?


Onderzoek naar de mogelijkheid om ziekten in een vroeg stadium te detecteren in bloed of urine

Lees meer