Nieuws

Herziene werkafspraak Herhaalservice MST

dinsdag 14 september 2021

De farmaceutisch coördinatoren krijgen nog veel vragen van apothekers en voorschrijvers over de werkafspraak HHS binnen het MST. Daaruit blijkt dat de inhoud van de werkafspraak vaak niet duidelijk is, maar ook dat de nieuwsberichten op tussen de lijnen vaak niet gelezen worden. 
Via deze weg attenderen wij u graag nog op de werkafspraak, maar roepen wij u ook op om u aan te melden voor tussen de lijnen. Via tussen de lijnen blijft u op de hoogte van de werkafspraken met het MST en kunt u de werkafspraken ook terug lezen. Bovendien stelt de app u in de gelegenheid om rechtstreeks in contact te treden met specialisaten van het MST (Adresboek). Als u de app installeert wordt u via de notificaties maandelijks op de hoogte gesteld van nieuwe nieuwsberichten. Er wordt op dit moment ook gewerkt aan een verbeterde versie waarin de wens wordt meegenomen om weer gebruik te maken van een maandelijkse nieuwsbrief.

Sinds 2019 bestaat in het adherentiegebied van het MST de werkafspraak HHS. De werkafspraak herhaalservice is gereviseerd en geformaliseerd in een Lange Termijn Afspraak (LTA) door de medisch en farmaceutisch coördinatoren en is tevens geaccordeerd door de ziekenhuisjurist Paul Dalhuisen.

De afspraak is zowel getoetst bij de KNMP als IGJ, zoals ook te lezen in de onderbouwing. Hier is onder meer in gegaan op de vragen vanuit apothekers over de geldigheidsduur van een recept. Het jaarrecept is na overleg met KNMP en IGJ niet in de wet vastgelegd. Conform de richtlijn terhandstellen KNMP is het wel van belang om afspraken te maken hoe om te gaan met herhaalreceptuur. Dat is wat in deze werkafspraak is vastgelegd. Het is dus niet nodig om jaarlijks herhaalrecepten op te vragen, dit gebeurt nu nog wel regelmatig.

De werkafspraak beschrijft de verantwoordelijkheden van voorschrijver en apotheker die nodig zijn om te kunnen voldoen aan veldnormen en inspectie-eisen. Graag aandacht binnen uw vakgroep en apotheek voor deze afspraken.

De werkafspraak is hier na te lezen: https://app.tussendelijnen.nl/nieuws/artikel/185
Let op! Hiervoor dient u zich wel aan te melden bij tussen de lijnen. 

website: app.tussendelijnen.nl
App: te downloaden via iTunes of de google playstore, zoek op “tussendelijnen”

Heeft u vragen over deze werkafspraak of over de tussen de lijnen website/app? Neem dan contact op met Joost Masselink of Lisette Darman-Knuif

dinsdag 2 april 2024

Publieksacademie Hartfalen & Leefstijl


Lees meer  

woensdag 20 maart 2024

Vertegenwoordiging TAO-UA IZA congres 2024


Lees meer  

woensdag 20 maart 2024

#Vapenjouwkeuze


Lees meer  

dinsdag 12 maart 2024

Duurzaam Dokteren


Lees meer  

woensdag 14 februari 2024

Twentse Koers Informatiepakket Bennie Oud


Lees meer  

woensdag 14 februari 2024

Chief Medical Information Officer (CMIO)


Lees meer  

woensdag 14 februari 2024

Verantwoord opiatengebruik in Twente


Lees meer  

maandag 29 januari 2024

Verantwoord opiatengebruik in Twente


Lees meer  

donderdag 18 januari 2024

Verantwoord medicijngebruik


Lees meer  

donderdag 18 januari 2024

PUF Regionale samenwerking


Lees meer  

donderdag 18 januari 2024

Tussenstand Ketenaanpak Valpreventie


Lees meer  

woensdag 13 december 2023

Digitalisering ZN artsenverklaring


Lees meer  

woensdag 13 december 2023

Dag van Verantwoord Medicijngebruik 9 januari


Lees meer  

woensdag 13 december 2023

Dopesick 17 januari 2023 - 60 collega’s gingen u al voor!


Lees meer  

dinsdag 7 november 2023

Functie CMIO van TAO-UA


Lees meer  

maandag 6 november 2023

Vacature Green Team Duurzaam Dokteren in Twente


Lees meer  

dinsdag 10 oktober 2023

Succesvolle TAO-UA assistentenavond 2023


Lees meer  

dinsdag 10 oktober 2023

RTA farmaceutische nazorg na ontslag


Lees meer  

dinsdag 10 oktober 2023

Betere ketensamenwerking met nieuw zorgpad Lijnloze COPD


Lees meer  

maandag 18 september 2023

Nieuwe gebruikers voor ONS Nedap


Lees meer  

maandag 18 september 2023

Save the date: FTO Pijn


Lees meer  

maandag 18 september 2023

Voortgang project Atriumfibrilleren- en hartfalenzorg


Lees meer  

maandag 14 augustus 2023

Crisisplan


Lees meer  

maandag 14 augustus 2023

Valpreventie


Lees meer  

maandag 17 juli 2023

Samenwerking met Punt voor Parkinson Twente


Lees meer  

woensdag 12 juli 2023

5-jarig jubileum TAO-UA


Lees meer  

maandag 3 juli 2023

Samenwerking ROC geformaliseerd


Lees meer  

maandag 17 april 2023

Apotheekcast TAO


Lees meer  

maandag 17 april 2023

Medido binnen Thuisgenoten


Lees meer  

dinsdag 14 maart 2023

Nascholing Overdracht tussen MST en VVT instellingen


Lees meer  

dinsdag 14 maart 2023

Apotheekcast TAO


Lees meer  

dinsdag 14 maart 2023

Nascholing Atriumfibrilleren en Hartfalenzorg


Lees meer  

dinsdag 17 januari 2023

ACTIEWEEK #WE SLIKKEN HET NIET LANGER


Lees meer  

dinsdag 22 november 2022

Apotheekcast-TAO


Lees meer  

woensdag 16 november 2022

LEF en de KNMP


Lees meer  

woensdag 16 november 2022

Succesvolle Ledenbijeenkomst 10 november 2022


Lees meer  

maandag 17 oktober 2022

Goede instructie bij substitutie van Epipen® en Jext® pennen van levensbelang! Apothekers let op uw zaak! Of beter uw patiënt.


Lees meer  

woensdag 12 oktober 2022

Subsidie Atriumfibrilleren- en hartfalenzorg


Lees meer  

woensdag 12 oktober 2022

Artikel 'Wondzorg in Twente gaat op de schop'


Lees meer  

maandag 19 september 2022

Coulance vergoedingsvoorwaarden Entresto


Lees meer  

woensdag 14 september 2022

Woord van dank en magazine 'Samen tegen corona'


Lees meer  

woensdag 14 september 2022

Apotheekcast-TAO


Lees meer  

woensdag 10 augustus 2022

Urimon; Meedoen aan een wetenschappelijk onderzoek?


Onderzoek naar de mogelijkheid om ziekten in een vroeg stadium te detecteren in bloed of urine

Lees meer  

woensdag 10 augustus 2022

Laatste mogelijkheid voor aanmelden: Uitnodiging Assistentendag 1 oktober 2022


Lees meer  

woensdag 10 augustus 2022

TAO-UA in het nieuws inzake geneesmiddelentekorten


Lees meer  

woensdag 13 juli 2022

Kennisfestival Twente Beter 8 september 2022


Lees meer  

woensdag 13 juli 2022

Persbericht Tubantia 'Medicijn-schaarste in apotheken'


Lees meer  

woensdag 13 juli 2022

Regionale contractering Menzis


Lees meer  

woensdag 22 juni 2022

Kennisfestival Twente Beter op 8 september 2022


Lees meer  

woensdag 22 juni 2022

ZorgNetOost: 85% LSP gehaald!


Lees meer