Nieuws

Oekraïense vluchtelingen

woensdag 16 maart 2022

Beste apotheker,
 
Zoals u weet zijn en komen er veel vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland. Deels op eigen initiatief, deels georganiseerd. De verwachting is dat er ongeveer 2.000 Oekraïners in Twente opgevangen moeten worden. In dit bericht leest u welke consequenties dit heeft voor u; 

Oekraïense vluchtelingen vallen niet onder het COA
Oekraïners zijn Europeanen, zij kunnen sinds 2017 zonder visum vrij reizen naar de Europese Unie. Dat betekent dat asielaanvraag geen voorwaarde is voor een legaal kortdurend verblijf in Nederland. Daardoor vallen ze dus niet onder het regime van het COA, maar onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Deze vluchtelingen worden gezien als migrerende Europeanen. Ze krijgen dan ook een BSN-nummer en kunnen in die zin een ‘gewone’ patiënt in de apotheek worden. 

Beroep op Twentse huisartsen en apotheken om samen de zorg te leveren
In Twente worden op zeer korte termijn - tussen vandaag en 10 dagen - op diverse locaties vluchtelingen opgevangen. Daarnaast zijn momenteel al veel Oekraïners opgevangen bij familie/vrienden en gastgezinnen thuis. Wij willen als collega’s u vragen om er samen voor te zorgen dat deze personen farmaceutische zorg ontvangen.

De locaties die nu zijn vastgesteld staan hieronder, dit is een momentopname. De grotere gemeenten Enschede en Hengelo verwachten ook nog opvang te organiseren.

  - Almelo                             300 personen, grootschalig op 1 locatie
  - Borne                              350 personen, grootschalig, 2 locaties dichtbij elkaar
  - Dinkelland                       50 personen (gebouw)
  - Dinkelland                       50 personen (particulier initiatief verspreid)
  - Haaksbergen                   60 personen (gebouw)
  - Hellendoorn                     50 personen (gebouw)
  - Hof van Twente               50 personen op 3 locaties
  - Losser                             30 personen (gebouw)
  - Losser                             15 personen (particulier initiatief verspreid)
  - Nijverdal                          60 personen (woningen)
  - Nijverdal                          80 personen (gebouw)
  - Oldenzaal                        60 personen (gebouw)
  - Rijssen-Holten                 55 personen (recreatiewoningen)
  - Rijssen-Holten                 50 personen (particulier initiatief verspreid)
  - Twenterand                    100 personen (woningen)
  - Wierden                           25 personen (woningen)

De opvang vindt dus zowel plaats op grootschalige locaties, als kleinschalig bijvoorbeeld in vakantiehuisjes, maar ook bij particulieren thuis.

Vanuit de TAO-UA stemmen wij samen met de GHOR af hoe de farmaceutische zorg binnen de kantooruren geleverd wordt aan de personen die opgevangen worden in de desbetreffende gemeente/wijk.
De ANW-zorg wordt geleverd op de huisartsenposten en de dienstapotheken.  

Financiering
Voor Oekraïners die worden opgevangen geldt de CAK-regeling voor onverzekerden (CAK - Vergoeding van zorg aan onverzekerde Oekraïense vluchtelingen (hetcak.nl)). Het is zinvol om alvast een DAEB formulier in te vullen en samen met een recent bankafschrift naar het CAK op te sturen. 
Deze regeling betekent een extra administratieve belasting voor u. Hierover wordt op landelijk niveau nog gesproken; als daar meer duidelijkheid over is zullen wij dat aan u laten weten. De verwachting van VWS is dat dit zeker nog 2 maanden gaat duren. 

Vluchtelingen met een Nederlands paspoort en hun familieleden, kunnen zich natuurlijk als gewone verzekerde aanmelden, dan vallen ze uiteraard onder de reguliere verzekering.

Meer informatie kunt u ook vinden op de site van de KNMP.

Wellicht zijn deze sites ook nog handig:
- Zorgverzekeringslijn
Mednex catalogus geneesmiddelgroepen
- Medinfo pictogrammen 


Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan gerust contact op met het bestuur via info@tao-ua.nl
 
Tot slot
Wij beseffen dat dit een extra belasting voor uw apotheek kan betekenen en dat deze nieuwe instroom, na de pandemie, weer een extra inzet van ons vraagt. Nederland laat deze mensen niet in de kou staan, Twente draagt ook haar steentje bij en wij vertrouwen erop dat de personen die de erbarmelijke omstandigheden in hun thuisland zijn ontvlucht, op uw zorg kunnen rekenen. Samen staan wij voor goede eerstelijns zorg in Twente, voor iedereen.


Hartelijke groet,
namens het bestuur,

Lisette Darman
Matthijs van der Kraats
Erik Mijnhardt
Kirsten Movig
Jeroen van de Sanden

vrijdag 14 juni 2024

Update status Regio AIS/HIS


Lees meer  

vrijdag 14 juni 2024

Groene tip: De impact van vervoer


Lees meer  

woensdag 15 mei 2024

BijnierNET informatiesetjes


Lees meer  

woensdag 15 mei 2024

Update pilot Alternatieve bekostiging Menzis


Lees meer  

dinsdag 16 april 2024

Ketenaanpak Valpreventie in Twente


Lees meer  

dinsdag 16 april 2024

Duurzaam Dokteren; Impact van medicatie op waterkwaliteit


Lees meer  

dinsdag 16 april 2024

Succesvolle ledenbijeenkomst TAO-UA april 2024


Lees meer  

dinsdag 2 april 2024

Publieksacademie Hartfalen & Leefstijl


Lees meer  

woensdag 20 maart 2024

Vertegenwoordiging TAO-UA IZA congres 2024


Lees meer  

woensdag 20 maart 2024

#Vapenjouwkeuze


Lees meer  

dinsdag 12 maart 2024

Duurzaam Dokteren


Lees meer  

woensdag 14 februari 2024

Twentse Koers Informatiepakket Bennie Oud


Lees meer  

woensdag 14 februari 2024

Chief Medical Information Officer (CMIO)


Lees meer  

woensdag 14 februari 2024

Verantwoord opiatengebruik in Twente


Lees meer  

maandag 29 januari 2024

Verantwoord opiatengebruik in Twente


Lees meer  

donderdag 18 januari 2024

Verantwoord medicijngebruik


Lees meer  

donderdag 18 januari 2024

PUF Regionale samenwerking


Lees meer  

donderdag 18 januari 2024

Tussenstand Ketenaanpak Valpreventie


Lees meer  

woensdag 13 december 2023

Digitalisering ZN artsenverklaring


Lees meer  

woensdag 13 december 2023

Dag van Verantwoord Medicijngebruik 9 januari


Lees meer  

woensdag 13 december 2023

Dopesick 17 januari 2023 - 60 collega’s gingen u al voor!


Lees meer  

dinsdag 7 november 2023

Functie CMIO van TAO-UA


Lees meer  

maandag 6 november 2023

Vacature Green Team Duurzaam Dokteren in Twente


Lees meer  

dinsdag 10 oktober 2023

Succesvolle TAO-UA assistentenavond 2023


Lees meer  

dinsdag 10 oktober 2023

RTA farmaceutische nazorg na ontslag


Lees meer  

dinsdag 10 oktober 2023

Betere ketensamenwerking met nieuw zorgpad Lijnloze COPD


Lees meer  

maandag 18 september 2023

Nieuwe gebruikers voor ONS Nedap


Lees meer  

maandag 18 september 2023

Save the date: FTO Pijn


Lees meer  

maandag 18 september 2023

Voortgang project Atriumfibrilleren- en hartfalenzorg


Lees meer  

maandag 14 augustus 2023

Crisisplan


Lees meer  

maandag 14 augustus 2023

Valpreventie


Lees meer  

maandag 17 juli 2023

Samenwerking met Punt voor Parkinson Twente


Lees meer  

woensdag 12 juli 2023

5-jarig jubileum TAO-UA


Lees meer  

maandag 3 juli 2023

Samenwerking ROC geformaliseerd


Lees meer  

maandag 17 april 2023

Apotheekcast TAO


Lees meer  

maandag 17 april 2023

Medido binnen Thuisgenoten


Lees meer  

dinsdag 14 maart 2023

Nascholing Overdracht tussen MST en VVT instellingen


Lees meer  

dinsdag 14 maart 2023

Apotheekcast TAO


Lees meer  

dinsdag 14 maart 2023

Nascholing Atriumfibrilleren en Hartfalenzorg


Lees meer  

dinsdag 17 januari 2023

ACTIEWEEK #WE SLIKKEN HET NIET LANGER


Lees meer  

dinsdag 22 november 2022

Apotheekcast-TAO


Lees meer  

woensdag 16 november 2022

LEF en de KNMP


Lees meer  

woensdag 16 november 2022

Succesvolle Ledenbijeenkomst 10 november 2022


Lees meer  

maandag 17 oktober 2022

Goede instructie bij substitutie van Epipen® en Jext® pennen van levensbelang! Apothekers let op uw zaak! Of beter uw patiënt.


Lees meer  

woensdag 12 oktober 2022

Subsidie Atriumfibrilleren- en hartfalenzorg


Lees meer  

woensdag 12 oktober 2022

Artikel 'Wondzorg in Twente gaat op de schop'


Lees meer  

maandag 19 september 2022

Coulance vergoedingsvoorwaarden Entresto


Lees meer  

woensdag 14 september 2022

Woord van dank en magazine 'Samen tegen corona'


Lees meer  

woensdag 14 september 2022

Apotheekcast-TAO


Lees meer  

woensdag 10 augustus 2022

Urimon; Meedoen aan een wetenschappelijk onderzoek?


Onderzoek naar de mogelijkheid om ziekten in een vroeg stadium te detecteren in bloed of urine

Lees meer