Nieuws

LEF en de KNMP

woensdag 16 november 2022

Beste collega’s, 
 
Hierbij een update inzake de voortgang van LEF en een paar verzoeken aan u.
 
LEF en de KNMP
Op dinsdag 8 november jl. had LEF een vervolg afspraak met een afvaardiging van het hoofdbestuur en het bureau van de KNMP. Doel: komen tot een constructieve samenwerking met onzer aller beroepsvereniging. 
Dit doel is gehaald. Er gaat snel samengewerkt worden.
 
Informeren achterban
Gelet de vragen die LEF krijgt van individuele apothekers in Nederland verzoeken wij u vriendelijk om de informatie die wij u per mail verstrekken, ook een op een met uw eigen leden te delen. Dit kunnen wij helaas nog niet, omdat wij (nog) niet over alle mailadressen beschikken van de apothekers in Nederland. U per regio-organisatie ongetwijfeld wel.
Als u het op prijs stelt dat wij u daarbij ondersteunen, kunt u ervoor kiezen de mailadressen van uw leden te delen met LEF. Dan kunnen wij dat ook voor u organiseren. Het spreekt voor zich dat als u die adressen deelt, wij die uitsluitend ten behoeve van informatie inzake LEF zullen gebruiken.
 
Presentatie 29 september 2022: LEF, Samen sterk voor Zorg
Met deze presentatie heeft u alle informatie over LEF kort en bondig en overzichtelijk op en rij. De presentatie van LEF is wat ons betreft voor iedereen beschikbaar. Ook dus voor uw achterban. Vandaar nogmaals bij deze mail gevoegd.
 
Speerpunten beleid LEF
De speerpunten van LEF op een rij:

 

  1. Regionalisatie versterken zowel op inhoud als beleid: Best practices, eenduidig landelijk geluid
  2. O&I-gelden en transitiegelden IZA
  3. LBC, uniform Landelijk Basis Contract
  4. Online-farmacie
  5. Acute Zorg, K&H en toekomstige ontwikkeling t.a.v. geneesmiddelen
  6. Knelpunten 1ste lijnszorg o.a personeelskrapte

Projectgroepen en de Speerpunten van LEF
De reeds eerder benoemde projectgroepen worden op dit moment opgestart. In de bijlage staan samengevatte omschrijvingen van de zes projectgroepen.
Hier nog een korte toelichting van de werkwijze van de projectgroepen van LEF. Binnen de structuur van LEF zal er gewerkt worden met projectgroepen die ieder een van deze speerpunten oppakken. Bij iedere projectgroep is altijd een van de initiatiefnemers van LEF betrokken.
De projectgroepen worden samengesteld uit apothekers en indien gewenst andere deskundigen/disciplines, waarbij deze projectgroepen in een vastgesteld tijdspad met doelstellingen de onderwerpen verder de komende periode gaan invullen c.q. uitwerken.
Overleggen vinden zoveel als mogelijk onlineplaats en alleen als het moet live op een locatie. Hierdoor kan er snel en effectief gewerkt worden. Uit de ervaringen opgedaan met het opstellen van het uniform Landelijk Basis Contract (LBC), weten wij dat dit heel goed werkt. Tevens zullen de uren vergoed worden door LEF. Deze kosten zijn ook in de begroting opgenomen.
 
Aanmelden voor de Projectgroepen van LEF
Er hebben zich reeds een aantal collega’s aangemeld voor deze projectgroepen. Maar mocht u nog collega’s weten die graag actief betrokken willen worden bij de ontwikkelingen van de openbare farmacie en in het bijzonder bij een van deze onderwerpen, meld ze dan bij ons aan! Dat kunt u doen door bij de bovenstaande zes projectgroepen de namen met contactgegevens te vermelden van degene die het betreft. Een heel vriendelijk doch dringend verzoek: wacht hier niet te lang mee!
 
Om LEF tot een groot succes te maken in de uitvoering van het beleid hebben wij de hulp en inzet nodig van meer dan alleen de initiatiefnemers van LEF. 
Namelijk uw inzet!
 
Wij zien u reacties op deze mail, info@lefapotheek.nl, graag tegemoet!
 
Met vriendelijke groet,
de initiatiefnemers van LEF,
Erik Mijnhardt, Jacqueline Nusselder, Laurens Schulpen, Miriam Stoks, Adrienne van Strien, Sebastiaan Wegman, Marrit Wester

LEF en de KNMP

vrijdag 14 juni 2024

Update status Regio AIS/HIS


Lees meer  

vrijdag 14 juni 2024

Groene tip: De impact van vervoer


Lees meer  

woensdag 15 mei 2024

BijnierNET informatiesetjes


Lees meer  

woensdag 15 mei 2024

Update pilot Alternatieve bekostiging Menzis


Lees meer  

dinsdag 16 april 2024

Ketenaanpak Valpreventie in Twente


Lees meer  

dinsdag 16 april 2024

Duurzaam Dokteren; Impact van medicatie op waterkwaliteit


Lees meer  

dinsdag 16 april 2024

Succesvolle ledenbijeenkomst TAO-UA april 2024


Lees meer  

dinsdag 2 april 2024

Publieksacademie Hartfalen & Leefstijl


Lees meer  

woensdag 20 maart 2024

Vertegenwoordiging TAO-UA IZA congres 2024


Lees meer  

woensdag 20 maart 2024

#Vapenjouwkeuze


Lees meer  

dinsdag 12 maart 2024

Duurzaam Dokteren


Lees meer  

woensdag 14 februari 2024

Twentse Koers Informatiepakket Bennie Oud


Lees meer  

woensdag 14 februari 2024

Chief Medical Information Officer (CMIO)


Lees meer  

woensdag 14 februari 2024

Verantwoord opiatengebruik in Twente


Lees meer  

maandag 29 januari 2024

Verantwoord opiatengebruik in Twente


Lees meer  

donderdag 18 januari 2024

Verantwoord medicijngebruik


Lees meer  

donderdag 18 januari 2024

PUF Regionale samenwerking


Lees meer  

donderdag 18 januari 2024

Tussenstand Ketenaanpak Valpreventie


Lees meer  

woensdag 13 december 2023

Digitalisering ZN artsenverklaring


Lees meer  

woensdag 13 december 2023

Dag van Verantwoord Medicijngebruik 9 januari


Lees meer  

woensdag 13 december 2023

Dopesick 17 januari 2023 - 60 collega’s gingen u al voor!


Lees meer  

dinsdag 7 november 2023

Functie CMIO van TAO-UA


Lees meer  

maandag 6 november 2023

Vacature Green Team Duurzaam Dokteren in Twente


Lees meer  

dinsdag 10 oktober 2023

Succesvolle TAO-UA assistentenavond 2023


Lees meer  

dinsdag 10 oktober 2023

RTA farmaceutische nazorg na ontslag


Lees meer  

dinsdag 10 oktober 2023

Betere ketensamenwerking met nieuw zorgpad Lijnloze COPD


Lees meer  

maandag 18 september 2023

Nieuwe gebruikers voor ONS Nedap


Lees meer  

maandag 18 september 2023

Save the date: FTO Pijn


Lees meer  

maandag 18 september 2023

Voortgang project Atriumfibrilleren- en hartfalenzorg


Lees meer  

maandag 14 augustus 2023

Crisisplan


Lees meer  

maandag 14 augustus 2023

Valpreventie


Lees meer  

maandag 17 juli 2023

Samenwerking met Punt voor Parkinson Twente


Lees meer  

woensdag 12 juli 2023

5-jarig jubileum TAO-UA


Lees meer  

maandag 3 juli 2023

Samenwerking ROC geformaliseerd


Lees meer  

maandag 17 april 2023

Apotheekcast TAO


Lees meer  

maandag 17 april 2023

Medido binnen Thuisgenoten


Lees meer  

dinsdag 14 maart 2023

Nascholing Overdracht tussen MST en VVT instellingen


Lees meer  

dinsdag 14 maart 2023

Apotheekcast TAO


Lees meer  

dinsdag 14 maart 2023

Nascholing Atriumfibrilleren en Hartfalenzorg


Lees meer  

dinsdag 17 januari 2023

ACTIEWEEK #WE SLIKKEN HET NIET LANGER


Lees meer  

dinsdag 22 november 2022

Apotheekcast-TAO


Lees meer  

woensdag 16 november 2022

LEF en de KNMP


Lees meer  

woensdag 16 november 2022

Succesvolle Ledenbijeenkomst 10 november 2022


Lees meer  

maandag 17 oktober 2022

Goede instructie bij substitutie van Epipen® en Jext® pennen van levensbelang! Apothekers let op uw zaak! Of beter uw patiënt.


Lees meer  

woensdag 12 oktober 2022

Subsidie Atriumfibrilleren- en hartfalenzorg


Lees meer  

woensdag 12 oktober 2022

Artikel 'Wondzorg in Twente gaat op de schop'


Lees meer  

maandag 19 september 2022

Coulance vergoedingsvoorwaarden Entresto


Lees meer  

woensdag 14 september 2022

Woord van dank en magazine 'Samen tegen corona'


Lees meer  

woensdag 14 september 2022

Apotheekcast-TAO


Lees meer  

woensdag 10 augustus 2022

Urimon; Meedoen aan een wetenschappelijk onderzoek?


Onderzoek naar de mogelijkheid om ziekten in een vroeg stadium te detecteren in bloed of urine

Lees meer