Nieuws

Afspraak NZA - TAO-UA

dinsdag 10 december 2019

Medio oktober heeft TAO-UA zich naar aanleiding van het rapport 'Stand van de zorg 2019, aan de slag', in een mail gericht aan de NZa. Hierbij heeft het bestuur aangegeven het rapport met veel belangstelling te hebben gelezen, maar dat het zich tevens verbaasd heeft over de niet genoemde openbaar apotheker. Zeker gezien het rapport insteekt op multidisciplinaire samenwerking, herschikking in de zorg, juiste zorg op de juiste plek. In dit speelveld speelt ook de openbaar apotheker met zijn deskundigheid op het gebied van farmaceutische zorg een belangrijke rol. Het bestuur heeft de NZa uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek, waarbij wij graag toelichten wat de rol van de openbaar apotheker is.
De uitnodiging is geaccepteerd en de afspraak staat op 27 januari, bij de NZa te Utrecht. 

maandag 20 april 2020

TAO-UA in het nieuws: Projectgroep geneesmiddelenbeschikbaarheid en tekorten


TC Tubantia dd 18 april: Duizenden Twentenaren uit nood aan ander medicijn

Lees meer