Nieuws

Regiobeeld is het startpunt voor toekomstgerichte gezondheidszorg in Twente

donderdag 11 juni 2020

Twentse zorg- en welzijnsorganisaties, 14 gemeenten, GGD en Menzis hebben een gezamenlijk regiobeeld vastgesteld. Het regiobeeld geeft een overzicht van de ontwikkeling van de zorgvraag en het zorgaanbod in de komende 10 jaar. Duidelijk is dat de toekomst meer en andere zorg vraagt dan nu.

Twente staat, net als de rest van Nederland, de komende jaren een sterke vergrijzing te wachten. Daardoor neemt het aantal inwoners met dementie met maar liefst 39% toe. Ook andere chronische ziekten, zoals artrose en hart- en vaatziekten, gaan vaker voorkomen. Overigens is in Twente deze stijging minder hard dan in de rest van Nederland. Daarnaast is de verwachting dat het aantal zorgverleners in Twente afneemt met zo’n 4% (circa 2.000 zorgmedewerkers). De meeste mensen in Twente hebben sterke familiebanden en persoonlijk contact met andere mensen in hun directe omgeving. Toch zien we dat in Twente het aantal mensen dat in de toekomst mantelzorg kan verlenen daalt met 30%. Kortom: er is sprake van een toenemende zorgvraag en een afnemend aantal mensen die deze zorg kunnen bieden. Om ook in 2030 goede kwaliteit van zorg aan de inwoners in Twente te kunnen blijven bieden, moet de zorg anders ingericht gaan worden.

Op de toekomst voorbereid
Sophia de Rooij, bestuursvoorzitter MST en voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ): “Met de informatie uit het regiobeeld weten we nog beter waar de schoen gaat knellen in de toekomst. De vraag is nu: hoe kunnen we anticiperen op deze ontwikkelingen? Door met elkaar te komen tot een regiovisie op de zorg willen we de knelpunten die we voorzien tijdig oplossen. De regiovisie dient als kompas naar meer gezonde levensjaren voor Twentenaren. De uitdaging ligt vooral in de toekomst. Wat kunnen we nu samen doen, zodat over 10 jaar de gezondheid en welbevinden van Twentenaren nog steeds zo goed of nog beter is.”
Ilse Duursma, Wethouder gemeente Dinkelland en voorzitter bestuurscommissie Publieke gezondheid Twente, namens de 14 Twentse gemeenten: “Gelukkig gebeurt er al heel veel in Twente. Gemeenten, GGD, Twentse zorg- en welzijnsorganisaties en zorgverzekeraar Menzis werken al nauw samen op het gebied van leefstijl en preventie. Het regiobeeld laat bijvoorbeeld zien dat het percentage sporters in Twente (52%) hoger is dan het landelijk gemiddelde (49%), met aan kop Haaksbergen met 57%. Gezamenlijk kijken de organisaties ook naar nieuwe digitale ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan de zorg voor chronische zieken, ouderen en de gehandicaptenzorg.  Om ook in 2030 goede kwaliteit van zorg aan de inwoners in Twente te kunnen blijven bieden, moet het zorglandschap anders ingericht gaan worden. Het leggen van een verbinding tussen het medische en sociale domein is daarbij erg belangrijk”.
Samenwerking in de regio is belangrijk
Joris van Eijck, directeur Zorg bij Menzis: “Regionale samenwerking is ongelooflijk belangrijk. Dat laat de huidige coronacrisis meer dan eens zien. Er zijn geen snelle oplossingen voor de ontwikkelingen die op ons af komen. De digitalisering van de zorg gaat verder doorzetten. De inzet op preventie en leefstijl wordt steeds belangrijker. We moeten blijven nadenken over het slimmer en beter maken van de zorg in Twente. Zodat ook over tien of twintig jaar in Twente de zorg bereikbaar en betaalbaar is. Dat kunnen we als zorgverzekeraar niet alleen. Dat doen we met alle betrokken partijen in Twente.”

Regiobeeld is het startpunt voor toekomstgerichte gezondheidszorg in Twente

dinsdag 13 oktober 2020

Preferentiebeleid Insuline Aspart


Lees meer  

dinsdag 13 oktober 2020

Beschikbaarheid Duratears en nitrofurantoïne


Lees meer  

dinsdag 13 oktober 2020

Vervolg pilot COVID19


Lees meer  

maandag 14 september 2020

Kuurschema Prednisolon


Lees meer  

dinsdag 11 augustus 2020

Bijeenkomst regionale apothekersgroepen – samenwerking KNMP


Lees meer  

dinsdag 11 augustus 2020

VIPP farmacie


Lees meer  

vrijdag 10 juli 2020

Pre-pilot COVID-19 gaat van start


Lees meer  

vrijdag 10 juli 2020

Pilot opvragen medicatie en ICA via LSP door Ambulance-Oost van start


Lees meer  

vrijdag 10 juli 2020

Update Witboek instellingen en thuiszorg


Lees meer  

donderdag 11 juni 2020

Regiobeeld is het startpunt voor toekomstgerichte gezondheidszorg in Twente


Stand van zaken gezondheidszorg Twente in kaart gebracht

Lees meer  

maandag 8 juni 2020

Persoonlijke beschermingsmiddelen op recept via apotheek


Lees meer  

maandag 20 april 2020

TAO-UA in het nieuws: Projectgroep geneesmiddelenbeschikbaarheid en tekorten


TC Tubantia dd 18 april: Duizenden Twentenaren uit nood aan ander medicijn

Lees meer  

donderdag 9 april 2020

Mogelijkheden van beeldbellen binnen de farmaceutische zorg


beeldbellen en TAO-UA

Lees meer  

woensdag 8 april 2020

Projectgroep Geneesmiddelenbeschikbaarheid en vergoedingen in het PW!


Lokaal Farmanco in Twente

Lees meer  

maandag 16 maart 2020

Ontwikkelingen coronavirus


In verband met de ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus is het kantoor van TAO-UA gesloten tot maandag 6 april.

Lees meer  

maandag 16 maart 2020

Nieuwe projectgroep coronavirus


Binnen TAO-UA is een projectgroep coronavirus ingesteld.

Lees meer  

dinsdag 3 maart 2020

Formularium ASTMA/COPD


Lees meer  

dinsdag 4 februari 2020

Werkbezoek ZN Goorse Apotheek - TAO-UA


Lees meer  

dinsdag 4 februari 2020

Bezoek NZa


Lees meer  

maandag 3 februari 2020

Regionale afspraken Medische Noodzaak


Lees meer  

woensdag 1 januari 2020

Heel Twente Stopt


Lees meer  

woensdag 1 januari 2020

Druppelbril


Lees meer  

woensdag 11 december 2019

Voorzitter TAO-UA in het nieuws


interview De Eerstelijns

Lees meer  

dinsdag 10 december 2019

KNMP zorginnovatieprijs


Lees meer  

dinsdag 10 december 2019

Afspraak NZA - TAO-UA


Lees meer  

woensdag 13 november 2019

Succesvolle ledenbijeenkomst 6 november


Lees meer  

donderdag 7 november 2019

Minister Bruins: ‘Werken aan nieuwe vergoedingssystematiek voor recalls’


Er wordt gewerkt aan een nieuwe vergoedingssystematiek voor recalls. Dat stelde minister Bruins (VWS) tijdens een debat met de Tweede Kamer.

Lees meer  

donderdag 7 november 2019

Tweede Kamer stemt unaniem voor het bevorderen van magistraal bereiden


De Tweede Kamer steunt met algemene stemmen de motie van GroenLinks om onderzoek te doen naar het bevorderen van magistrale bereidingen.

Lees meer  

dinsdag 8 oktober 2019

Beschikbaarheid Quinapril en Fosinopril


Lees meer  

dinsdag 8 oktober 2019

Onze leden in het nieuws!


Lees meer  

dinsdag 8 oktober 2019

Beschikbaarheid Ranitidine


Lees meer  

donderdag 5 september 2019

Longformularium


Lees meer  

donderdag 5 september 2019

Kunst en Hulpmiddelenzorg


Lees meer  

woensdag 4 september 2019

TAO-UA viert eenjarig bestaan!


Lees meer  

dinsdag 19 maart 2019

Persbericht TAO-UA online


Lees meer  

woensdag 13 maart 2019

Onderhandelingen Aveleijn met TAO-UA/SAT verlopen voorspoedig.


Lees meer  

vrijdag 8 maart 2019

Minister Bruno Bruins komt op werkbezoek naar Twente


Lees meer  

donderdag 7 maart 2019

Staatssecretaris gaat rol apotheker bij vaccineren onderzoeken


Lees meer