Nieuws

Regiobeeld is het startpunt voor toekomstgerichte gezondheidszorg in Twente

donderdag 11 juni 2020

Twentse zorg- en welzijnsorganisaties, 14 gemeenten, GGD en Menzis hebben een gezamenlijk regiobeeld vastgesteld. Het regiobeeld geeft een overzicht van de ontwikkeling van de zorgvraag en het zorgaanbod in de komende 10 jaar. Duidelijk is dat de toekomst meer en andere zorg vraagt dan nu.

Twente staat, net als de rest van Nederland, de komende jaren een sterke vergrijzing te wachten. Daardoor neemt het aantal inwoners met dementie met maar liefst 39% toe. Ook andere chronische ziekten, zoals artrose en hart- en vaatziekten, gaan vaker voorkomen. Overigens is in Twente deze stijging minder hard dan in de rest van Nederland. Daarnaast is de verwachting dat het aantal zorgverleners in Twente afneemt met zo’n 4% (circa 2.000 zorgmedewerkers). De meeste mensen in Twente hebben sterke familiebanden en persoonlijk contact met andere mensen in hun directe omgeving. Toch zien we dat in Twente het aantal mensen dat in de toekomst mantelzorg kan verlenen daalt met 30%. Kortom: er is sprake van een toenemende zorgvraag en een afnemend aantal mensen die deze zorg kunnen bieden. Om ook in 2030 goede kwaliteit van zorg aan de inwoners in Twente te kunnen blijven bieden, moet de zorg anders ingericht gaan worden.

Op de toekomst voorbereid
Sophia de Rooij, bestuursvoorzitter MST en voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ): “Met de informatie uit het regiobeeld weten we nog beter waar de schoen gaat knellen in de toekomst. De vraag is nu: hoe kunnen we anticiperen op deze ontwikkelingen? Door met elkaar te komen tot een regiovisie op de zorg willen we de knelpunten die we voorzien tijdig oplossen. De regiovisie dient als kompas naar meer gezonde levensjaren voor Twentenaren. De uitdaging ligt vooral in de toekomst. Wat kunnen we nu samen doen, zodat over 10 jaar de gezondheid en welbevinden van Twentenaren nog steeds zo goed of nog beter is.”
Ilse Duursma, Wethouder gemeente Dinkelland en voorzitter bestuurscommissie Publieke gezondheid Twente, namens de 14 Twentse gemeenten: “Gelukkig gebeurt er al heel veel in Twente. Gemeenten, GGD, Twentse zorg- en welzijnsorganisaties en zorgverzekeraar Menzis werken al nauw samen op het gebied van leefstijl en preventie. Het regiobeeld laat bijvoorbeeld zien dat het percentage sporters in Twente (52%) hoger is dan het landelijk gemiddelde (49%), met aan kop Haaksbergen met 57%. Gezamenlijk kijken de organisaties ook naar nieuwe digitale ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan de zorg voor chronische zieken, ouderen en de gehandicaptenzorg.  Om ook in 2030 goede kwaliteit van zorg aan de inwoners in Twente te kunnen blijven bieden, moet het zorglandschap anders ingericht gaan worden. Het leggen van een verbinding tussen het medische en sociale domein is daarbij erg belangrijk”.
Samenwerking in de regio is belangrijk
Joris van Eijck, directeur Zorg bij Menzis: “Regionale samenwerking is ongelooflijk belangrijk. Dat laat de huidige coronacrisis meer dan eens zien. Er zijn geen snelle oplossingen voor de ontwikkelingen die op ons af komen. De digitalisering van de zorg gaat verder doorzetten. De inzet op preventie en leefstijl wordt steeds belangrijker. We moeten blijven nadenken over het slimmer en beter maken van de zorg in Twente. Zodat ook over tien of twintig jaar in Twente de zorg bereikbaar en betaalbaar is. Dat kunnen we als zorgverzekeraar niet alleen. Dat doen we met alle betrokken partijen in Twente.”

Regiobeeld is het startpunt voor toekomstgerichte gezondheidszorg in Twente

dinsdag 2 april 2024

Publieksacademie Hartfalen & Leefstijl


Lees meer  

woensdag 20 maart 2024

Vertegenwoordiging TAO-UA IZA congres 2024


Lees meer  

woensdag 20 maart 2024

#Vapenjouwkeuze


Lees meer  

dinsdag 12 maart 2024

Duurzaam Dokteren


Lees meer  

woensdag 14 februari 2024

Twentse Koers Informatiepakket Bennie Oud


Lees meer  

woensdag 14 februari 2024

Chief Medical Information Officer (CMIO)


Lees meer  

woensdag 14 februari 2024

Verantwoord opiatengebruik in Twente


Lees meer  

maandag 29 januari 2024

Verantwoord opiatengebruik in Twente


Lees meer  

donderdag 18 januari 2024

Verantwoord medicijngebruik


Lees meer  

donderdag 18 januari 2024

PUF Regionale samenwerking


Lees meer  

donderdag 18 januari 2024

Tussenstand Ketenaanpak Valpreventie


Lees meer  

woensdag 13 december 2023

Digitalisering ZN artsenverklaring


Lees meer  

woensdag 13 december 2023

Dag van Verantwoord Medicijngebruik 9 januari


Lees meer  

woensdag 13 december 2023

Dopesick 17 januari 2023 - 60 collega’s gingen u al voor!


Lees meer  

dinsdag 7 november 2023

Functie CMIO van TAO-UA


Lees meer  

maandag 6 november 2023

Vacature Green Team Duurzaam Dokteren in Twente


Lees meer  

dinsdag 10 oktober 2023

Succesvolle TAO-UA assistentenavond 2023


Lees meer  

dinsdag 10 oktober 2023

RTA farmaceutische nazorg na ontslag


Lees meer  

dinsdag 10 oktober 2023

Betere ketensamenwerking met nieuw zorgpad Lijnloze COPD


Lees meer  

maandag 18 september 2023

Nieuwe gebruikers voor ONS Nedap


Lees meer  

maandag 18 september 2023

Save the date: FTO Pijn


Lees meer  

maandag 18 september 2023

Voortgang project Atriumfibrilleren- en hartfalenzorg


Lees meer  

maandag 14 augustus 2023

Crisisplan


Lees meer  

maandag 14 augustus 2023

Valpreventie


Lees meer  

maandag 17 juli 2023

Samenwerking met Punt voor Parkinson Twente


Lees meer  

woensdag 12 juli 2023

5-jarig jubileum TAO-UA


Lees meer  

maandag 3 juli 2023

Samenwerking ROC geformaliseerd


Lees meer  

maandag 17 april 2023

Apotheekcast TAO


Lees meer  

maandag 17 april 2023

Medido binnen Thuisgenoten


Lees meer  

dinsdag 14 maart 2023

Nascholing Overdracht tussen MST en VVT instellingen


Lees meer  

dinsdag 14 maart 2023

Apotheekcast TAO


Lees meer  

dinsdag 14 maart 2023

Nascholing Atriumfibrilleren en Hartfalenzorg


Lees meer  

dinsdag 17 januari 2023

ACTIEWEEK #WE SLIKKEN HET NIET LANGER


Lees meer  

dinsdag 22 november 2022

Apotheekcast-TAO


Lees meer  

woensdag 16 november 2022

LEF en de KNMP


Lees meer  

woensdag 16 november 2022

Succesvolle Ledenbijeenkomst 10 november 2022


Lees meer  

maandag 17 oktober 2022

Goede instructie bij substitutie van Epipen® en Jext® pennen van levensbelang! Apothekers let op uw zaak! Of beter uw patiënt.


Lees meer  

woensdag 12 oktober 2022

Subsidie Atriumfibrilleren- en hartfalenzorg


Lees meer  

woensdag 12 oktober 2022

Artikel 'Wondzorg in Twente gaat op de schop'


Lees meer  

maandag 19 september 2022

Coulance vergoedingsvoorwaarden Entresto


Lees meer  

woensdag 14 september 2022

Woord van dank en magazine 'Samen tegen corona'


Lees meer  

woensdag 14 september 2022

Apotheekcast-TAO


Lees meer  

woensdag 10 augustus 2022

Urimon; Meedoen aan een wetenschappelijk onderzoek?


Onderzoek naar de mogelijkheid om ziekten in een vroeg stadium te detecteren in bloed of urine

Lees meer  

woensdag 10 augustus 2022

Laatste mogelijkheid voor aanmelden: Uitnodiging Assistentendag 1 oktober 2022


Lees meer  

woensdag 10 augustus 2022

TAO-UA in het nieuws inzake geneesmiddelentekorten


Lees meer  

woensdag 13 juli 2022

Kennisfestival Twente Beter 8 september 2022


Lees meer  

woensdag 13 juli 2022

Persbericht Tubantia 'Medicijn-schaarste in apotheken'


Lees meer  

woensdag 13 juli 2022

Regionale contractering Menzis


Lees meer  

woensdag 22 juni 2022

Kennisfestival Twente Beter op 8 september 2022


Lees meer  

woensdag 22 juni 2022

ZorgNetOost: 85% LSP gehaald!


Lees meer